Candy Kisses Gran Paradiso of SherylDolls

Posted on Aug 26, 2011 in Features, Mèo Cái | 0 comments

Persian cat, mèo ba tư, mèo chinchilla, shaded golden persian, sheryl dolls, candy kisses

Candy Kisses Gran Paradiso of Sheryl Dolls

Mèo Chinchilla Golden

Sinh ngày: 22/05/2011 tại Cộng hòa Séc

Nhân giống bởi: Lenka Habásková

Bố Mẹ
exotic persian cat, mèo ba tư, mèo exotic, mèo chinchilla, shaded silver persian, sheryl dolls

EUCKER´S DAKARAI

Shaded Silver Exotic

exotic persian cat, mèo ba tư, mèo chinchilla, shaded golden persian, sheryl dolls

CH. FLAVIENE ARGENT GABRIE

Shaded Golden

Leave a Comment

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *