Valery Snow Lily of Sheryldolls

Posted on Dec 31, 2012 in Features, Mèo Cái |

Valery Snow Lily of Sheryldolls

Mèo Exotic Tortie Point

Sinh tại Liên bang Nga

Nhân giống bởi Natalia Pinigina