Sheryldolls Abisha

Posted on Feb 20, 2013 in Mèo đã bán |

 SHERYLDOLLS ABISHA (SOLD for Mr. SƠN)

Chinchilla Silver Persian Male

Dam: Candy Kisses Gran Paradiso

Sir: Eucker’s Prince Baladi

 

Sheryldolls Abisha 7 tuần tuổi

persian-cat-meo-ba-tu-meo-chinchilla-shaded-silver-persian-kitten-sheryldolls-abisha08

Sheryldolls Abisha 36 ngày tuổi

persian-cat-meo-ba-tu-meo-chinchilla-shaded-silver-persian-kitten-sheryldolls-abisha05

persian-cat-meo-ba-tu-meo-chinchilla-shaded-silver-persian-kitten-sheryldolls-abisha

persian-cat-meo-ba-tu-meo-chinchilla-shaded-silver-persian-kitten-sheryldolls-abisha

Sheryldolls Abisha 26 ngày tuổi

persian-cat-meo-ba-tu-meo-chinchilla-shaded-silver-persian-kitten-sheryldolls-abisha04

persian-cat-meo-ba-tu-meo-chinchilla-shaded-silver-persian-kitten-sheryldolls-abisha02

persian-cat-meo-ba-tu-meo-chinchilla-shaded-silver-persian-kitten-sheryldolls-abisha03

Sheryldolls Abisha 17 ngày tuổi

Chúng tôi sẽ update thêm thông tin sớm.

Mỗi năm chúng tôi chỉ có rất ít mèo con để bán và chúng tôi lựa chọn chủ mới cho mèo con rất cẩn thận.

Chúng tôi chỉ bán mèo cho những người yêu quý, trân trọng mèo..

Chúng tôi có quyền hủy bỏ hay từ chối bán mèo con cho những người mà chúng tôi cho rằng không phù hợp.

ĐỂ BÁN
Mèo con để bán
 
ĐÃ CÓ NGƯỜI ĐẶT
Mèo con đã có người đặt
 
ĐÃ BÁN
Mèo con đã bán, đã có chủ mới
 
KHÔNG BÁN
Mèo con không bán, hoặc chưa đủ tháng để bán
 
Ở LẠI CATTERY
Mèo con sẽ ở lại Cattery của chúng tôi

Xin lưu ý rằng tiền đặt cọc mèo con là không hoàn lại, vì vậy xin vui lòng chọn kỹ trước khi đặt.

Để biết thêm thông tin về mèo con của chúng tôi vui lòng gửi mail cho chúng tôi theo form dưới đây: