Mèo chinchilla thuần chủng, đàn F sinh ngày 31/03/2014

Posted on Apr 9, 2014 in Tin Tức | 2 comments

Sáng ngày 31/03/2014 gia đình mèo búp bê đá quý Sheryldolls Cattery vui mừng chào đón hai thành viên mới. Meò ba tư  chinchilla thuần chủng đực màu golden tên Sheryldolls Flavian và mèo ba tư  chinchilla thuần chủng cái màu silver tên Sheryldolls Floral. Các bé sẽ được đăng ký tại CFA. Mèo bố: Eucker’s Prince Baladi nhập từ Cộng hòa Séc Mèo mẹ: Candy Kisses Gran Paradiso nhập từ Cộng hòa Séc mèo chinchilla, mèo ba tư thuần chủng sheryldolls cattery

2 Comments

Join the conversation and post a comment.

  1. Quang Vinh

    Cho mình giá của những pé mèo này. Mình ở Sài Gòn