Mèo Exotic Color Point thuần chủng của chúng tôi đã ra đời ngày 12/04/2014 đàn G

Posted on May 21, 2014 in Tin Tức |

Sáng ngày 12/04/2014, Anna Snow Lily đã sinh được 1 bé gái tên Sheryldolls Givenchy, bé là mèo Exotic cái màu Tortie Point. meo-himalayan-meo-ba-tu-exotic-thuan-chung-sheryldolls-givenchy-01