Mèo Cái

Sheryldolls Canon in D

Posted on May 21, 2014 in Features, Mèo Cái |

Sheryldolls Canon in D

...

Read More

Anna Snow Lily of Sheryldolls

Posted on Dec 31, 2012 in Features, Mèo Cái |

Anna Snow Lily of Sheryldolls

Anna Snow Lily of Sheryl Dolls Mèo Exotic Red Point Sinh tại Liên bang Nga Nhân giống bởi: Natalia...

Read More

Valery Snow Lily of Sheryldolls

Posted on Dec 31, 2012 in Features, Mèo Cái |

Valery Snow Lily of Sheryldolls

Valery Snow Lily of Sheryldolls Mèo Exotic Tortie Point Sinh tại Liên bang Nga Nhân giống bởi Natalia...

Read More

Candy Kisses Gran Paradiso of SherylDolls

Posted on Aug 26, 2011 in Features, Mèo Cái |

Candy Kisses Gran Paradiso of SherylDolls

Candy Kisses Gran Paradiso of Sheryl Dolls Mèo Chinchilla Golden Sinh ngày: 22/05/2011 tại Cộng hòa Séc Nhân giống bởi: Lenka Habásková Bố Mẹ EUCKER´S DAKARAI Shaded Silver Exotic CH. FLAVIENE ARGENT GABRIE Shaded Golden [royalslider...

Read More