Mèo Đực

Sheryldolls Flavian

Posted on Jun 29, 2014 in Mèo Đực |

Sheryldolls Flavian

Sheryldolls Flavian Mèo Chinchilla thuần chủng giấy tờ CFA, giới tính đực, màu Chinchilla Golden [new_royalslider id=”8″]

Read More

Urban Snowlily of Sheryldolls

Posted on Dec 31, 2012 in Mèo Đực |

Urban Snowlily of Sheryldolls

Urban Snow Lily of Sheryl Dolls Mèo Exotic Seal Point Sinh tại Liên Bang Nga Nhân giống bởi: Natalia Pinigina

Read More

Eucker’s Prince Baladi of SherylDolls

Posted on Aug 26, 2011 in Features, Mèo Đực |

Eucker’s Prince Baladi of SherylDolls

Eucker’s Prince Baladi of Sheryl Dolls Mèo Chinchilla Silver Sinh ngày: 22/05/2011 tại Cộng hòa Séc Nhân giống bởi: Jitka Seichertova Bố Mẹ CFA & FiFe CHAMPION Elchakcharan´s Jacky Chan of Eucker ( aka “Jackie” ) Three FiFe International Shows –  3 x Nomination for Best In Show 3 x Best Of Variety, 3 x CAC CFA Champion for only weekend ! Elchakcharan’s Miss Divine of Eucker ( aka “Missy” ) Chinchilla Silver Best in show kitten 14th of December...

Read More