"Sheryl Dolls - Exclusive Silver, Golden & Himalayan Persian Cattery in Vietnam - PKD negative cattery"

Recent Blog Posts

Recent news

Jul 14, 2014

Trại mèo Sheryldolls trên tạp chí Mê Thú Cưng

Trại mèo thuần chủng giấy tờ CFA Sheryldolls trả lời phỏng vấn trên tạp chí Mê Thú Cưng...

May 21, 2014

Mèo Himalayan, mèo exotic color point thuần chủng của chúng tôi đã ra đời ngày 14/04/2014 đàn H

Sáng ngày 14/04/2014, Valery Snow Lily đã sinh được 4 bé gồm 2 đực, 2...

May 21, 2014

Mèo Exotic Color Point thuần chủng của chúng tôi đã ra đời ngày 12/04/2014 đàn G

Sáng ngày 12/04/2014, Anna Snow Lily đã sinh được 1 bé gái tên Sheryldolls Givenchy, bé...

More

Recent Work

Our recent cats

Jun 29, 2014

Jun 29, 2014

Jun 29, 2014

Jun 29, 2014

Jun 29, 2014

Jun 29, 2014

Jun 29, 2014

Jun 29, 2014

Jun 29, 2014

Jun 29, 2014

Previous Next